Weegschaal: 24 September - 23 Oktober

Carriere en publiek aanzien

In het openbaar houden Weegschalen ervan zich op te stellen als verzorgende typen. Hun vrienden en kennissen zijn als familieleden voor hen en ze hanteren politieke macht als ouderlijk gezag. Ze hebben ook graag een chef die zich vaderlijk of moederlijk opstelt.

Het teken Kreeft staat op het topje van het tiende huis (van carrière) van de Weegschaal. De maan is de carrièreplaneet van de Weegschaal. De maan is verreweg de snelste, meest veranderlijke planeet van de hele horoscoop. Als enige planeet verplaatst hij zich elke maand door de hele dierenriem - door alle twaalf tekens en huizen. Dit is een belangrijk aanknopingspunt voor de wijze waarop de Weegschaal zijn carrière benadert en ook voor enkele dingen die Weegschalen moeten doen om hun carrière potentieel te maximaliseren. De maan is de planeet van stemmingen en gevoelens - en Weegschalen hebben een carrière nodig waarin zijn hun emoties vrijelijk tot uitdrukking kunnen brengen. Dat is de reden waarom zoveel Weegschalen betrokken zijn bij de schone kunsten. De ambities van de Weegschaal wassen en nemen af, zoals de maan. Weegschalen hebben de neiging gezag uit te dragen al naargelang hun hoed staat.

De maan 'heerst' over de massa - en dat is waarom het hoogste doel van de Weegschaal is, een soort massale goedkeuring en populariteit te verkrijgen. Weegschalen die beroemd zijn, koesteren hun publiek zoals anderen een geliefde of vriend zouden koesteren. Weegschalen kunnen zeer flexibel zijn in hun baan, maar vaak ook zeer wispelturig. Aan de andere kant kunnen zij hun doelen op heel veel verschillende manieren bereiken. Ze zijn niet vastgeroest in een bepaalde opstelling of in een bepaalde manier om de dingen aan te pakken.

Fran Drescher.png

Element
Lucht 


Heersende
Venus

Carriere
Maan

Gezondheid
Neptunus

Geld
Pluto

Huis & Haard
Saturnus